strombo is he dating - Thermoluminescent dating gdansk


B., 2000, Gamma spectrometry in thermoluminescence dating. R., Chronology of the Vistulian (Weichselian) Glacial Events in the Lower Vistula Region, Middle-North Poland, GEOCHRONOMETRIA - Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology, Institute of Physic, Silesian University of Technology, Gliwice, vol. Lankauf ukoczy studia geograficzne na UMK w 1968 roku, obron pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem pani dr Zofii Churskiej (seminarium hab.

thermoluminescent dating gdansk-2thermoluminescent dating gdansk-88thermoluminescent dating gdansk-47

Dynamics of Polar Environment (Polar Session) Maria Curie-Skodowska University Press, Lublin, 1997, pp 93-95.10.

1997, Some selected problems of naledi on the glacier forefields of Kaffioyra (NW Spitsbergen) in. 1997, The Mikoaj Kopernik University Polar Station in NW Spitsbergen .

Na Spitsbergen wyjeda jak dotd siedmiokrotnie (1977,1978, 1985, 1989, 1995, 1996 i 2000). W latach 1981-1982 peni funkcj Zastpcy Dyrektora IG UMK, od 1987 r.

peni funkcj Z-cy Dyrektora IG d/s Administracyjnych - od 1995 r. Ponadto interesuje si petrografi i zbiera "kamienie", a zwaszcza agaty oraz wyroby z kamienia.

L., Chruciska A., 1995, Badania sedymentologiczne i wstpne datowania metod termoluminescencji osadw eolicznych z Kpy Kujawskiej.