updating zoneedit - Pagdating ng panahon album songs


At nang pumasok kami sa yugtong aktibista, ako’y masaya na sa pasulat-sulat at pasalin-salin, pero kay Eman ay hindi puwede ang tampisaw.

Tuluyan siyang lumubog sa kilusang manggagawa, at pagkaraan ay nagtuloy sa tinatawag na pinakamataas na antas ng pakikibaka.

It contained a petition addressed to President Marcos, seeking the release of a political detainee also surnamed Lacaba, Eman’s older brother Pete.

For this issue of Sunday, Pete writes about the last days of his brother murdered by government men, or at least that is the picture Pete is able to make from reports he received about the circumstances of Eman’s death.

Magkasama kami ni Eman sa iisang kuwarto noong nasa kolehiyo ako’t nasa nasa hayskul naman siya.