Application of carbon 14 dating


Falls Sie Störungen an die Technische Zentrale melden möchten, rufen Sie dazu bitte unser Onlineformular auf.Bitte beachten Sie, dass hier gemeldete Störungen zwar mehrmals am Tag abgerufen werden, dass aber einige Zeit zwischen Ihrer Meldung und der Weiterleitung an die zuständigen Techniker vergehen kann.

application of carbon 14 dating-29

Ved atmosfærisk tryk har det intet smeltepunkt, da dets tripelpunkt er ved 10,8 ± 0,2 MPa og 4.600 ± 300 K (~4.330 °C eller 7.820 °F), Carbon sublimerer i en carbonbue, som har en temperatur på omkring 5.800 K (5.530 °C; 9.980 °F).

Derfor forbliver carbon i fast form ved højere temperaturer end selv de metaller med højest smeltepunkt, såsom tungsten og rhenium - uanset dets allotropiske form.

Carbons mest almindelige oxidationstrin i uorganiske forbindelser er 4, omend 2 findes i carbonmonoxid og overgangsmetal-carbonylkomplekser.

Den største kilde til uorganisk carbon er kalksten, dolomit og carbondioxid, men der findes også betragtelige mængder i organiske depoter af kul, tørv, olie og metanhydrater.

Carbon danner en lang række forbindelser, hvoraf der er blevet identificeret næste ti millioner forbindelser til dato Blandt carbons allotroper er grafit, en af de blødeste kendte substanser, og diamant, den hårdeste naturligt forekommende substans på kloden.