Ang pagdating ng mga hapones


Ang Pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas ay ang panahon sa Kasaysayan ng Pilipinas mula 1942 hanggang 1945, noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, kung kailan nilusob ng Imperyo ng Hapon ang Pilipinas na dating tinatabanan o nasa ilalim ng kapangyarihan ng Estados Unidos.

Habang nagaganap ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, binomba ng hukbo ng mga sundalong Hapones ang Pilipinas noong Disyembre 8, 1941.

ang pagdating ng mga hapones-57

Ang pamahalaang ’puppet’ na ito ay pinamunuan ni Pangulong Jose P. Bukod sa Kalibapi, inorganisa rin ang mga barangay sa mga ’samahang pampamayanan’ ng mga Hapones. Upang ’ma-Japanize’ ang mga Pilipino, naging malawakan ang pagpapalaganap ng kulturang Hapones.

Ipinakilala nila at ginawang bahagi ng kurikulum sa mga paaralan ang paggamit ng wikang Nippongo.

Batayt sa tala , nasa 82,000 residente na ng Albay ang lumikas dahil sa nagbabadyang panganib na dala ng bulkan.

Sa halos apat na taong pananakop ng mga Hapones, hindi naging madali sa bansang Hapon na mapasailalim ang mga Pilipino sa kanilang kapangyarihan.

Nagtatag sila ng mga paaralang tulad ng GETI (Government Employees Training Institute), New Philippine Cultural Institute at Preparatory Institute for Government Scholars to Japan na pawang naging instrumento sa propagandang kultural sa bansa.